Trang giới thiệu

Trang giới thiệu

TÌM ĐỒNG ĐỘI TÂM HUYẾT CÙNG CHÍ HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỦ SÁCH CHUYÊN ĐỀ:
Dạy phương pháp suy nghĩ cho con cháu chúng ta.
Dạy kỹ năng tự học cho con cháu chúng ta.
CÔNG VIỆC THÁCH THỨC, NHIỀU ÁP LỰC, THU NHẬP KHÔNG ỔN ĐỊNH, THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CHẮC CHẮN RẤT VINH QUANG VÀ VÔ CÙNG Ý NGHĨA.
Ai có TÂM, có CAN, chịu khó, chịu lì, giỏi bán hàng, marketing liên hệ ngay để cùng hành động:
LÊ QUỐC BẢO
077 5555 940
EMAIL: bookshelveskhaisang@gmail.com
……………………………………………………………………………………….
TỦ SÁCH KHAI SÁNG-SÁCH ĐÃ VÀ SẼ XUẤT BẢN TRONG NĂM 2022:
SÁCH VỀ PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY SÁNG TẠO:
1. Bella cô bé hay tò mò Tập 1. Đã xuất bản Tháng 2/2022.
2. Bella cô bé hay tò mò Tập 2. Sẽ xuất bản Tháng 5/20022.
SÁCH VỀ KỸ NĂNG TỰ HỌC:
Tự học Nghe-Đọc-Nói- Viết tiếng Anh-Tại Sao Không? Sẽ xuất bản Tháng 12/2022.
 
Tư vấn ngay